.
พยากรณ์อากาศประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ : ๑๒ พ.ย. ๒๕๖ เวลา ๐๕:๐๐ ถึงวันที่ : ๑๓ พ.ย. ๒๕๖ เวลา ๐๕:๐๐
 

     ลักษณะทั่วไป   จากแผนที่อากาศ วันที่ ๑๑ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๙๐๐ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากตอนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีร่องความกดอากาศต่ำจากพายุเขตร้อน (GAJA) เป็นแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านด้านตะวันตกของภาคเหนือ
ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทย ตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาว กับฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางพื้นที่
 


 


ลมชั้นบนที่ระดับ

๒,๐๐๐-
๕,๐๐๐ ฟุต
 

   ลมชั้นบนที่ระดับ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ ฟุต : ลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต

 
นามบินดอนเมืองและบริเวณใกล้เคียง
 

   เวลาเช้ามีหมอก กับเมฆบางส่วนถึงเป็นส่วนมาก และมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณใกล้เคียง ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต

ภาคเหนือ

    

   เวลาเช้ามีหมอกและหมอกหนาบางพื้นที่ กับเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ กลางคืนอากาศเย็น ตอนบนของภาคอากาศหนาว ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต กับมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๓๐ นอต

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

   เวลาเช้ามีหมอก กับเมฆบางส่วน กลางคืนอากาศเย็น ตอนบนของภาคอากาศหนาว ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๐๕ - ๑๕ นอต

   

ภาคกลาง

 

   เวลาเช้ามีหมอก กับเมฆบางส่วนถึงเป็นส่วนมาก และมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ กลางคืนตอนบนของภาคอากาศเย็น ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๐๕ - ๑๕ นอต กับมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๓๐ นอต

 


ภาคใต้ตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงไป
 

   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว ๐๕ - ๑๕ นอต กับมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๓๐ นอต

 
ดวงอาทิตย์ขึ้นที่
สนามบินดอนเมือง
ขึ้นเวลา ๐๖๑๖  ตกเวลา  ๑๗  มืดสนิทเวลา  ๑๘๓๕

อุณหภูมิสูงสุด    องศาเซลเซียส  ต่ำสุด   ๒๔ งศาเซลเซียส


ศขอ
.
กขอ.คปอ.

 ๑๒ พ.ย.๖๑

   ผู้พยากรณ์อากาศ

      น.ต.ชาญยุทธ วงษ์สวรรค์ 

 


 กองข่าวอากาศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โทรศัพท์  2-1849 ,2-1856  แฟกซ์  2-1017
 

ฝ่ายสารสนเทศข้อมูลข่าวอากาศ ศขอ.กขอ.คปอ.