.
พยากรณ์อากาศประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ : ๑๘ ต.ค. ๒๕๖ เวลา ๐๕:๐๐ ถึงวันที่ : ๑๙ ต.. ๒๕๖ เวลา ๐๕:๐๐
 

     ลักษณะทั่วไป   จากแผนที่อากาศ วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ร่องมรสุมพาดจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลอันดามันเป็นแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านภาคใต้ สู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุม
ทะเลจีนใต้ตอนล่าง กับมีความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แผ่ลงมาปกคลุมถึงตอนเหนือของประเทศเวียดนาม
ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ถึงเกือบทั่วไป
 


 


ลมชั้นบนที่ระดับ

๒,๐๐๐-
๕,๐๐๐ ฟุต
 

  ลมชั้นบนที่ระดับ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ ฟุต : ลมฝ่ายตะวันตก ความเร็ว ๐๕ - ๑๕ นอต

 
นามบินดอนเมืองและบริเวณใกล้เคียง
 

   เวลาเช้ามีหมอก กลางวันมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองช่วงเวลา ๑๕๐๐ - ๑๘๐๐ ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๓๐ นอต

ภาคเหนือ

    

   เวลาเช้ามีหมอก กลางวันมีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ ลมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๓๐ นอต

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  เวลาเช้ามีหมอก กลางวันมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๓๐ นอต

 

ภาคกลาง

 

   เวลาเช้ามีหมอก กลางวันมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๓๐ นอต

 


ภาคใต้ตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงไป
 

   มีเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๓๐ นอต

 
ดวงอาทิตย์ขึ้นที่
สนามบินดอนเมือง
ขึ้นเวลา ๐๖๐๙  ตกเวลา  ๑๘  มืดสนิทเวลา  ๑๘๔๓

อุณหภูมิสูงสุด    ๓๓ องศาเซลเซียส  ต่ำสุด   ๒๖ งศาเซลเซียส


ศขอ
.
กขอ.คปอ.

 ๑๘ ต.ค.๖๑

   ผู้พยากรณ์อากาศ

    ร.ท.นิคม เขียวนุ้ย   

 


 กองข่าวอากาศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โทรศัพท์  2-1849 ,2-1856  แฟกซ์  2-1017
 

ฝ่ายสารสนเทศข้อมูลข่าวอากาศ ศขอ.กขอ.คปอ.