.
พยากรณ์อากาศประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ : ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖ เวลา ๐๕:๐๐ ถึงวันที่ : ๒๑ มิ.. ๒๕๖ เวลา ๐๕:๐๐
 

     ลักษณะทั่วไป    จากแผนที่อากาศ วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ร่องความกดอากาศต่ำจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแนวไปทางทิศใต้ผ่านภาคเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทย มีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย
 


 


ลมชั้นบนที่ระดับ

๒,๐๐๐-
๕,๐๐๐ ฟุต
 

   ส่วนใหญ่ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๕ - ๓๐ นอต แต่ภาคเหนือ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต

 
นามบินดอนเมืองและบริเวณใกล้เคียง
 

   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองช่วงเวลา ๑๕๐๐ - ๑๘๐๐ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๔๐ นอต

ภาคเหนือ

 

  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๔๐ นอต

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    

   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นกระจาย ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๕ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๔๐ นอต

  

ภาคกลาง

  

   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๕ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๔๐ นอต

 


ภาคใต้ตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงไป
 

   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๕ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๔๐ นอต

 
ดวงอาทิตย์ขึ้นที่
สนามบินดอนเมือง
ขึ้นเวลา ๐๕๕๑ ตกเวลา ๑๘๔๘ มืดสนิทเวลา  ๑๙๓๙

อุณหภูมิสูงสุด    ๓๕ องศาเซลเซียส  ต่ำสุด   ๒๖ งศาเซลเซียส


ศขอ
.
กขอ.คปอ.

๒๐ มิ.ย.๖๑

   ผู้พยากรณ์อากาศ

  ร.ท. นิคม เขียวนุ้ย


 กองข่าวอากาศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โทรศัพท์  2-1849 ,2-1856  แฟกซ์  2-1017
 

ฝ่ายสารสนเทศข้อมูลข่าวอากาศ ศขอ.กขอ.คปอ.