.
พยากรณ์อากาศประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ : ๑๗ ส.ค. ๒๕๖ เวลา ๐๕:๐๐ ถึงวันที่ : ๑๘ ส.. ๒๕๖ เวลา ๐๕:๐๐
 

     ลักษณะทั่วไป   ลักษณะทั่วไป จากแผนที่อากาศ วันที่ ๑๖ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ร่องมรสุมพาดจากตอนกลางของประเทศเมียนมา เป็นแนวทางทิศตะวันออกผ่านตอนเหนือของภาคเหนือ สู่พายุเขตร้อน "เบบินคา" (BEBINCA) ประกอบกับ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย อนึ่ง พายุเขตร้อน "เบบินคา" (BEBINCA) มีศูนย์กลางห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๒๑๐ ไมล์ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงตะวันตกเฉียงใต้ อย่างช้าๆ ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ๕๐ นอต ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย มีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ถึงทั่วไป และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่


 


ลมชั้นบนที่ระดับ

๒,๐๐๐-
๕,๐๐๐ ฟุต
 

 

  ลมชั้นบนที่ระดับ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ ฟุต : ภาคเหนือ ลมแปรปรวน ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๒๐ - ๓๐ นอต ภาคใต้ ลมฝ่ายตะวันตก ความเร็ว ๒๐ - ๓๐ นอต

 

 
นามบินดอนเมืองและบริเวณใกล้เคียง
 

   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนผ่านเป็นครั้งคราว ช่วงเวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๕ นอต

ภาคเหนือ

  มีเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองทั่วไป ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๐๕ - ๑๐ นอต กับมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๔๐ นอต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    

  มีเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐ - ๑๕ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๔๐ นอต

 

ภาคกลาง

  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐ - ๑๕ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๔๐ นอต


ภาคใต้ตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงไป
 

   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐ - ๑๕ นอต และมีลมกระโชกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ความเร็ว ๒๐ - ๔๐ นอต

 
ดวงอาทิตย์ขึ้นที่
สนามบินดอนเมือง
ขึ้นเวลา ๐๖๐๕  ตกเวลา  ๑๘๓๙  มืดสนิทเวลา  ๑๙๒

อุณหภูมิสูงสุด    ๓๔ องศาเซลเซียส  ต่ำสุด   งศาเซลเซียส


ศขอ
.
กขอ.คปอ.

 ๑๗ ส.ค.๖๑

   ผู้พยากรณ์อากาศ

  ร.ท. ดุสิต วงศ์นคร


 กองข่าวอากาศ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ โทรศัพท์  2-1849 ,2-1856  แฟกซ์  2-1017
 

ฝ่ายสารสนเทศข้อมูลข่าวอากาศ ศขอ.กขอ.คปอ.