• โปรดเลือก
 • VTMD
 • VTNI
 • VTNC
 • VTNP
 • VTED
 • VTEU
 • VTEN
 • VTEZ
 • VTET
 • VTMG
 • VTMI
 • VTML
 • VTMM
 • VTMK
 • VTMW
 • VTMU
 • VTMP
 • VTDB
 • VTDS
 • VTMH
 • VTDT
 • NORA
 • 0000
 • 0600
 • 1200
 • N
 • S
 • โปรดเลือก
 • LOST IN CLOUDS
 • LOST IN HAZE
 • BALLOON WAS BLINDNESS BY SUNLIGHT
 • LOST IN BUILDING
 • BALLOON BROKEN
 • QUIT
 • OTHER
edit
Copyright 2016 กองข่าวอากาศ กองทัพอากาศ
AWSS Version 2.1.22 build 20181225-0200(template3 v1.2)
Info
Warning
Danger
Loading...