• โปรดเลือกสถานี
 • VTMD
 • VTNI
 • VTNC
 • VTNP
 • VTED
 • VTEU
 • VTEN
 • VTEZ
 • VTET
 • VTMG
 • VTMI
 • VTML
 • VTMM
 • VTMK
 • VTMW
 • VTMU
 • VTMP
 • VTDB
 • VTDS
 • VTMH
 • VTDT
 • NORA


Station: Date:

NoteQCQC INTChief INTDatetimeT Y P ETIME (UTC)WINDVISIBILITYWEATHER AND OBSTRUCTION TO VISIONSKY CONDITIONSTEMPDEWPOINTALSTGREMARKS AND SUPPLEMENTTARY INFORMATIONP.A.R.H.STA PRESSURETOTAL SKY CVROBS INTCORLATENILSendTimeSend INT
DRCTNSPEEDMAX WINDVARIA BILITYMETERMILESRUNWAY VISUAL RANGE LOCAL
No records found.

SUMMARY OF THE DAY

Time(UTC)
(41)
Time(LST)
(42)
No
(43)
PRECIP
(44)
ins. mm.
(1)
(2)
(3)
(4)
24-HR
MAX TEMP(C)
(66)
24-HR
MIN TEMP(C)
(67)
PRECIP
(68)
INS. MM.
SPEED
(knots)
(71)
DRCTN
(true)
(72)
TIME
(UTC)
(73)
0700 - 0700 LST
MAX T. =
MIN T. =
MAX R.H. = %
MIN R.H. = %
AVG R.H. = %
RAIN = INS.
RAIN = MM.
TIME
(UTC)
(90) REMARK, NOTES AND MISCELLANEOUS PHENOMENA (all times UTC) 
Note Editor

Copyright 2016 กองข่าวอากาศ กองทัพอากาศ
AWSS Version 2.1.22 build 20181225-0200(template3 v1.2)
Info
Warning
Danger
Loading...