• โปรดเลือกสถานี
 • VTMD
 • VTNI
 • VTNC
 • VTNP
 • VTED
 • VTEU
 • VTEN
 • VTEZ
 • VTET
 • VTMG
 • VTMI
 • VTML
 • VTMM
 • VTMK
 • VTMW
 • VTMU
 • VTMP
 • VTDB
 • VTDS
 • VTMH
 • VTDT
 • NORA
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
เดือนเวลา 0601-1200 น.เวลา 1201-1800 น.เวลา 1801-2400 น.เวลา 2401-0600 น.เฉลี่ยทั้งเดือน
ทิศทางกำลังกระโชกทิศทางกำลังกระโชกทิศทางกำลังกระโชกทิศทางกำลังกระโชกทิศทางกำลัง
No records found.
Copyright 2016 กองข่าวอากาศ กองทัพอากาศ
AWSS Version 2.1.22 build 20181225-0200(template3 v1.2)
Info
Warning
Danger
Loading...