วันที่ :

สถานีตรวจอากาศอุณหภูมิ(ºC)ความชื้นสัมพัทธ์ลมปริมาณน้ำฝน
สูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยทิศทางความเร็ว(นอต)เวลา (UTC)นิ้วมิลลิเมตร
No records found.
Copyright 2016 กองข่าวอากาศ กองทัพอากาศ
AWSS Version 2.1.22 build 20181225-0200(template3 v1.2)
Info
Warning
Danger
Loading...