สถานีตรวจอากาศ :
 •  
 • VTMD
 • VTNI
 • VTNC
 • VTNP
 • VTED
 • VTEU
 • VTEN
 • VTEZ
 • VTET
 • VTMG
 • VTMI
 • VTML
 • VTMM
 • VTMK
 • VTMW
 • VTMU
 • VTMP
 • VTDB
 • VTDS
 • VTMH
 • VTDT
 • NORA
จากวันที่ : ถึงวันที่ : ตั้งแต่เวลา :
 • 0000
 • 0000
 • 0200
 • 0300
 • 0400
 • 0500
 • 0600
 • 0700
 • 0800
 • 0900
 • 1000
 • 1100
 • 1200
 • 1300
 • 1400
 • 1500
 • 1600
 • 1700
 • 1800
 • 1900
 • 2000
 • 2100
 • 2200
 • 2300
ถึงเวลา :
 • 0000
 • 0100
 • 0200
 • 0300
 • 0400
 • 0500
 • 0600
 • 0700
 • 0800
 • 0900
 • 1000
 • 1100
 • 1200
 • 1300
 • 1400
 • 1500
 • 1600
 • 1700
 • 1800
 • 1900
 • 2000
 • 2100
 • 2200
 • 2300
 

ลำดับที่วัน/เดือน/ปี : เวลาสถานีตรวจอากาศ
No records found.

ข่าวแจ้งเตือนสภาพอากาศบริเวณสนามบิน
สถานีตรวจอากาส : ฉบับที่ : วันที่ : เวลา : ถึงเวลา :

ผู้พยากรณ์ :
รายละเอียด :
เพดานเมฆ : ฟุต
ทัศนวิสัย : ไมล์
ลมผิวพื้น :
ลมกระโชก : นอต
Copyright 2016 กองข่าวอากาศ กองทัพอากาศ
AWSS Version 2.1.22 build 20181225-0200(template3 v1.2)
Info
Warning
Danger
Loading...