รายงานสภาพอากาศในอวกาศปัจจุบัน
(ที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศของโลกและระบบสื่อสาร)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 0900 น.

พยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศ 24 ชม.
(ที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศของโลกและระบบสื่อสาร)

วันที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 0900 น.

สภาวะปัจจุบันของดวงอาทิตย์

ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ เมื่อเวลา 0900 น.

Solar Activity : มีผลกระทบเล็กน้อย
การลุกจ้า (Flares) : ไม่มีการลุกจ้าเกิดขึ้น
จุดดับบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) : มีจุดดับเล็กน้อย

พายุแม่เหล็กโลก GEOMAGNETIC STORMS (G)
ระบบไฟฟ้าบนพื้นโลก : ไม่มีผลกระทบ
ระบบปฎิบัติการด้านอากาศและอวกาศ
: ไม่มีผลกระทบ
ระบบ GPS : ไม่มีผลกระทบ

พายุรังสีสุริยะ SOLAR RADIATION STORM (S)
ระบบชีวภาพ : ไม่มีผลกระทบ
ระบบควบคุมดาวเทียม : ไม่มีผลกระทบ
ความผิดปกติของคลื่นวิทยุ RADIO BLACKOUTS (R)
ระบบคลื่นวิทยุความถี่สูง (HF) : ไม่มีผลกระทบ
ระบบนำร่องอากาศยาน : ไม่มีผลกระทบ
พายุแม่เหล็กโลก GEOMAGNETIC STORMS (G)
ระบบไฟฟ้าบนพื้นโลก : ไม่มีผลกระทบ
ระบบปฎิบัติการด้านอากาศและอวกาศ : ไม่มีผลกระทบ
 
ระบบ GPS : ไม่มีผลกระทบ
 
พายุรังสีสุริยะ SOLAR RADIATION STORM (S)
ระบบชีวภาพ : ไม่มีผลกระทบ
ระบบควบคุมดาวเทียม : ไม่มีผลกระทบ
ความผิดปกติของคลื่นวิทยุ RADIO BLACKOUTS (R)
ระบบคลื่นวิทยุความถี่สูง (HF) : ไม่มีผลกระทบ
ระบบนำร่องอากาศยาน : ไม่มีผลกระทบ
ที่มา : http://www.sws.bom.gov.au/ ที่มา : https://www.swpc.noaa.gov/
รายละเอียดเพิ่มเติม
พายุแม่เหล็กโลก หรือ GEOMAGNETIC STORMS (G)
พายุรังสีสุริยะ หรือ SOLAR RADIATION STORM (S)
ความผิดปกติของคลื่นวิทยุ หรือ RADIO BLACKOUTS (R)
เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ Space Weather Total Electron Content Aurora

จัดทำโดย : แผนกภูมิอากาศ กขอ.คปอ.